IS JE WERKDRUK TE HOOG?

Werkdruk verlaag je niet door harder en langer te werken.

 

Maar door steeds een beetje slimmer te werken!

Werkdruk verlagen

Veel mensen ervaren een hoge werkdruk. Zeker in het onderwijs en in de zorg zoals bij de kinderopvang is de werklast de laatste jaren enorm toegenomen. Werkdruk los je niet op door beter je best te doen maar door zaken slimmer aan te pakken. In onze 1-daagse cursus timemanagement ga je aan de slag met praktische tips voor een prettig en efficiënte werkdag zonder stress. 

 

 

Wat is werkdruk?

Werkdruk, veel mensen hebben er last van maar wat is dat nu precies? Om dit uit te leggen is het belangrijk om enkele termen die hierbij een rol spelen te verklaren. Dit zijn de termen: werkbelasting, werklast en belastbaarheid.

 

Werkbelasting

Werkbelasting is de belasting die je lichamelijk of fysiek ervaart door je werkzaamheden. Hoe zwaarder het werk des te groter is de werkbelasting. De mate van de werkbelasting wordt bepaald door de werklast.

Werklast

De werklast wordt bepaald door meerdere factoren zoals de hoeveelheid werk die je hebt liggen, de inhoud van het werk, de zwaarte, de emotionele belasting, de regelmogelijkheden en bijvoorbeeld hoeveel rust je hebt tussen de werkzaamheden door. De hoeveelheid werklast die je aankunt heeft te maken met je persoonlijke belastbaarheid.

Persoonlijke belastbaarheid

De mate van belastbaarheid is persoonsafhankelijk. Het heeft er onder andere mee te maken hoe je mentaal met zaken omgaat. Krop je zaken op of praat je emotionele gebeurtenissen van je af. Maar ook je fysieke fitheid is een belangrijke factor bij het verminderen van werkstress en je belastbaarheid bepaalt. Eet je bijvoorbeeld gezond en neem je genoeg slaap zodat je uitgerust en fit op je werk komt?

 

En wat is werkdruk dan?

Je ervaart een te hoge werkdruk wanneer de balans tussen de werkbelasting en de persoonlijke belastbaarheid is verstoord. Door een te grote of te zware werklast is de werkbelasting te groot voor je fysieke of mentale belastbaarheid. Dit geeft symptomen van werkstress en kan bij langdurige werkdruk zelfs leiden tot overspannenheid en burn-out.

 

Zeker in de zorg, het onderwijs en bijvoorbeeld in de kinderopvang is de afgelopen jaren de werkdruk flink toegenomen.

 

Gevolgen van een te hoge werkdruk

Af en toe een beetje druk voelen om je werk af te krijgen is helemaal niet erg. Werkdruk kan je namelijk ook uitdagen en je zo tot betere prestaties brengen. Duurt een te hoge werkbelasting te lang dan is dat minder goed voor je. Ervaar je namelijk te lang een te hoge werkdruk en hierdoor (chronische) werkstress, dan gaat dit op den duur altijd ten koste van jezelf en de werkzaamheden.

Gevolgen van een hoge werkdruk voor jezelf

Het ervaren van een te hoge werkdruk begint vaak met kleine psychische en fysische klachten. Zorg er daarom voor dat je de eerste signalen van hoge werkdruk snel herkent:

 

Negatieve gevolgen van een hoge werkdruk voor jezelf:

 • Hoofd- en nekpijn
 • Vermoeidheid
 • Slecht slapen
 • Een opgejaagd gevoel
 • Sneller boos en geprikkeld naar mensen om je heen
 • Het werk moeilijk los kunnen laten en vermindert werkplezier

 

Duurt de hoge werkdruk te lang dan kan dit zelfs leiden tot overspannenheid en burn-out.

 

Gevolgen van een hoge werkdruk voor werkgever

De gevolgen van een te hoge werkdruk hebben niet alleen uitwerking op jou maar zijn ook negatief voor het bedrijf.

 

Negatieve gevolgen van hoge werkdruk voor het bedrijf:

 • Kwantiteit en kwaliteit van het werk wordt minder
 • De werksfeer wordt slechter
 • Er worden meer fouten gemaakt
 • Het ziekteverzuim gaat omhoog

 

Genoeg redenen dus om samen iets te doen aan een te grote en ongezonde werkdruk!

 

Ga opzoek naar de oorzaak van de te hoge werkdruk

Zoals eerder aangegeven wordt de werkdruk bepaalt door de factoren werkbelasting en belastbaarheid. Om de werkdruk te verlagen is het daarom belangrijk om te gaan onderzoeken door welke werklast de te hoge werkdruk wordt veroorzaakt.

 

Veel voorkomende oorzaken van werkstress door een te hoge werkdruk:

 • Te veel werk voor te weinig mensen
 • Te krappe deadlines
 • Onduidelijke taakeisen, waar ben je voor verantwoordelijk?
 • Te weinig autonomie om de werkzaamheden zelf te mogen invullen
 • Problemen, verstoringen in het proces waardoor ad hoc gewerkt wordt

 

Werkdruk is afhankelijk van de persoonlijke belastbaarheid. Het kan zijn dat door privéomstandigheden, die helemaal niets met het werk te maken hebben, de werkdruk voor iemand tijdelijk te hoog is. Kijk daarom bij het onderzoeken van de oorzaak van werkdruk dan ook verder dan alleen de werksituatie.

 

Maak werkdruk bespreekbaar

Omdat het voor jou en je werkgever beide slecht is om voor een lange tijd te maken hebben met een te hoge werkbelasting is het belangrijk om dit samen op te lossen. Maak daarom werkdruk bespreekbaar en kijk hoe je samen weer tot een goede werkdrukbeleving komt.

 

Nu zie je vaak bij een te hoge werkdruk, dat de eerste reactie is om harder en langer te werken. Dat is misschien bij een korte periode met een hoge werklast een goed idee maar zal op lange duur zelden de oplossing zijn.

 

2 manieren om werkdruk te verlagen?

Om werkdruk te verlagen is het belangrijk om de werkbelasting en belastbaarheid in balans te krijgen. Het goed managen van je werkdruk doe je niet door harder en langer te werken maar door slimmer te werken. Dit kan op twee manieren.

 

Manier 1 =>Vergroot je belastbaarheid

Je belastbaarheid is de hoeveelheid werklast die je maximaal aankunt. Dit heeft te maken met je fysieke en mentale gesteldheid en is daardoor voor iedere persoon anders. Een bodybuilder is bijvoorbeeld instaat om veel zwaardere gewichten te tillen dan iemand die nooit sport. Door te werken aan je fysieke en mentale gesteldheid vergroot je de belastbaarheid en ben je hierdoor instaat om een grotere werklast te verwerken.

 

Enkele manieren om je persoonlijke belastbaarheid te vergroten:

 • Eet gezond
 • Neem voldoende pauze en nachtrust
 • Sport regelmatig
 • Verminder je schermtijd

 

Hoe verleidelijk het ook is om in de avond of in het weekend nog even wat af te werken, is het raadzaam om dat toch niet te doen. Vrijetijd is namelijk hersteltijd voor je lichaam en geest. Deze tijd is nodig om uit te rusten en te herstellen van de werkzaamheden die je hebt gedaan en zorgt ervoor dat je weer goed oplaadt voor de volgende werkperiode.

 

Manier 2 => Verklein je werklast

De werklast die je ervaart is afhankelijk van diverse factoren zoals de hoeveelheid werk, urgentie en de hoeveelheid regelmogelijkheden die je hebt.  Met regelmogelijkheden wordt bedoeld; de zeggenschap die je hebt op het indelen van je werkzaamheden, zoals volgorde, snelheid en manier van werken.

 

Enkele manieren om de werklast te verkleinen

 • Werkzaamheden schrappen
 • Hulp vragen aan leidinggevende en collega’s
 • Regelmogelijkheden vergroten
 • Efficiëntie vergroten

 

Training werkdruk verlagen

De snelste manier om je werklast te verlagen of werkdruk te voorkomen is om slimmer te werken. Hiermee vergroot je de efficiëntie en ben je instaat om meer werk te verzetten.

 

Bekijk hier de training om je werkdruk te verlagen

 

Werk slimmer voor Grip op je werk en Rust in je Hoofd!

X